Một sớm cuối năm

Đường lên Mount Hood (Oregon)

Ngày cuối năm, cả nhà kéo nhau lên Mount Hood… vọc tuyết cho vui 😅

Hình chụp lúc không sớm tẹo nào, gần 10 giờ sáng. Nhưng xứ núi mà, lại còn mùa đông nữa nên sương cứ hững hờ trôi.

Nhớ những ngày đông, nhớ Oregon…


GÓC BÌNH LUẬN